"შენ იმ ბიჭს რატომ გადამყარე" - დააკავეს ქალი, რომელიც ბიზნესმენს ინტიმური კადრების გავრცელების მუქარით, ფულს სძალავდა, ფარული კადრები

loading...


ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს ქვე­მო ქარ­თლის პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა, მარ­ნე­ულ­ში ოპე­რა­ტი­უ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის სა­ფუძ­ველ­ზე ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ინ­ტენ­სი­უ­რი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბის შე­დე­გად პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის სა­ი­დუმ­ლოს ხელ­ყო­ფი­სა და გა­მო­ძალ­ვის ბრალ­დე­ბით აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის რეს­პუბ­ლი­კის მო­ქა­ლა­ქე, 1979 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ს.ზ. და­ა­კა­ვეს. მის მიერ ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­უ­ლი 4-დან 7 წლამ­დე ვა­დით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

გა­მო­ძი­ე­ბამ და­ად­გი­ნა, რომ მარ­ნე­ულ­ში დრო­ე­ბით მცხოვ­რე­ბი ს.ზ. პროს­ტი­ტუ­ცი­ით იყო და­კა­ვე­ბუ­ლი. მან თურ­ქე­თის მო­ქა­ლა­ქე, ბიზ­ნეს­მენ ა.ა.-სთან ინ­ტი­მუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­და­ი­ღო, რათა შან­ტა­ჟის გზით, აღ­ნიშ­ნუ­ლი პი­რის­გან დიდი ოდე­ნო­ბით ფული მი­ე­ღო. პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის ამ­სახ­ვე­ლი ვი­დე­ო­კად­რე­ბის სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გავ­რცე­ლე­ბის მუ­ქა­რით, ს.ზ.-მ ბიზ­ნეს­მე­ნის­გან ფუ­ლის გა­მო­ძალ­ვა გა­ნიზ­რა­ხა. პო­ლი­ცი­ამ ს.ზ. ფუ­ლის გა­და­ცე­მის მო­მენ­ტში და­ა­კა­ვა.скачать dle 10.5фильмы бесплатно
  • 0
  • 8157
loading...
ეს საინტერესოა
loading...